Znajdzfoto.pl API

Własna wyszukiwarka obrazów dla sklepów, hurtowni i innych usług.

Dodawaj zdjęcia do swojej kolekcji

Wyszukuj podobne zdjęcia w swojej kolekcji

Zintegruj z własnym serwisem

Usługa API umożliwia stworzenie własnej kolekcji zdjęć w systemie i wykonywania na niej operacji: dodawania zdjęć do kolekcji, usuwania zdjęć z kolekcji, wyświetlania listy zdjęć z kolekcji, przeszukiwania zdjęć w kolekcji celem wyszukania podobnych zdjęć, porównywania 2 dowolnych zdjęć, zwrócenia iloćci zdjęć w kolekcji. Dostęp do API można łatwo zintegrować z własnymi systemami. API udostępnia usługę REST poprzez logowanie HTTP i żądania POST i GET, które w odpowiedzi podadzą dane w formacie JSON.
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013